Handeln

 

BEFINTLIGA KUNDER

Bifogad finns information som hjälper dig att ge dina kunder god service och ger hjälp vid försäljningen av produkter från Mathmos. Om du behöver få reda på priser, få tag på enstaka bilder med hög upplösning, tekniska specifikationer eller annan information av något slag, kontakta oss gärna.

NYA KUNDER

Vi välkomnar förfrågningar från intresserade handlare. Om du har en butik, en internetsida, ett postorderföretag, är en arkitekt eller inredningsarkitekt eller driver incitamentverksamhet, kontakta oss gärna.

Om du befinner dig utanför Europa är vi aktivt på jakt efter samarbetspartners för återförsäljning på internet eller i butik.
 

UK

uktrade@mathmos.com
Tel: 01202 620114

EXPORT

export@mathmos.com
Tel: +44 1202 620114

 

 

 

Home :: Handeln
 
 
Gå tillbaka